கடல்தான் மலையானதா?

கடல்தான் மலையானதா?
39 / Post Views.

உலகிலேயே உயரமான மலைகளில் இமயமலையும் ஒன்று. இந்த இமாலய மலைகள்,பல லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் கடலுக்குள் இருந்ததாக ஆதாரங்கள் கூறுகின்றனர் ஆராய்ச்சியாளர்கள்.

இங்குள்ள லாங்சா கிராமம் மிக அழகானது. 150 பேர் மட்டும்தான் இங்கு வாழ்கின்றனர்.
இந்த கிராமமும் பக்கத்து கிராமங்களும் கடலுக்கு அடியில் இருந்ததற்கு சான்றாக இங்கு கடல்வாழ் உயிரினங்களின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சங்குகள்தான் படத்தில் உள்ளன. இதுபோன்ற கடல் சார்ந்த பொருட்கள் இக்கிராம மக்கள் வீடுகளில் இன்னும் இருக்கின்றன.

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *