பிறந்த குழந்தைக்கு 2 வயசுக்குள்ள தான்மூளை வளர்ச்சி அதிகமா இருக்கும்! அறிவாளியா வளர என்ன செய்யணும்!

பிறந்த குழந்தைக்கு 2 வயசுக்குள்ள தான்மூளை வளர்ச்சி அதிகமா இருக்கும்! அறிவாளியா வளர என்ன செய்யணும்!

53 / Post Views.   குழந்தையின் வளர்ச்சியை வெளிப்புறமாக பார்க்கிறோம். ஆனால் குழந்தையின் மூளை…

0 Shares
மேலும்