யேர்மனியிலிருந்து இலங்கைக்கு 31 பேர் நாடு கடத்தப்பட்டனர்?

இன்று 30.3.2021 செவ்வாய்க்கிழமை யேர்மனி டுசில்டோர்ப் விமானநிலையத்திற்குள் ஈழத்தமிழ் மக்களால் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று