கொலைச்சதியில் கைதான இந்தியருக்கு உயிர் அச்சுறுத்தலாம் !

கொலைச்சதியில் கைதான இந்தியருக்கு உயிர் அச்சுறுத்தலாம் !

குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவின் காவலில் உள்ள தனது உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக, இந்தியரான மெர்சலின் தோமஸ்…

மேலும்